GPPI S.A.

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 czerwca 2019 r. GPPI Spółka Akcyjna zmieniła nazwę na FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna. Zapraszamy na nową stronę internetową figene.pl
 

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Misja Spółki

-

Spółka odchodzi od utartych schematów, poszukuje i wprowadza nowoczesne procesy zarządcze i decyzyjne i łączy wiedzę i zdobyte wieloletnie doświadczenie z cechami typowymi dla nowoczesnych organizacji. GPPI S.A. stawia na innowacyjność, partnerstwo oraz efektywną i transparentną komunikację z partnerami biznesowymi, rynkiem, klientami i inwestorami.

Celem działalności GPPI jest zajęcie znaczącej pozycji na rynku energii odnawialnej w Polsce w segmencie energetyki wiatrowej, w zakresie jej wytwarzania i dystrybucji, poprzez budowę portfela o docelowym potencjale przekraczającym 500 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej.

Spółka w wyniku prac konsolidacyjnych podmiotów wytwórczych w segmencie energetyki wiatrowej, przygotowuje się do realizacji budowy elektrowni wiatrowych na bazie posiadanych w portfelu projektów, jak również wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z farm wiatrowych i jej sprzedaży oraz dystrybucji do dużych odbiorców końcowych, posiadających w swojej strategii cel dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną.

Model biznesowy zakłada z jednej strony budowę grupy podmiotów o strukturze homogenicznej, związanej w tym przypadku ściśle z branżą energetyczną a z drugiej kreację otoczenia dla tej grupy i jej funkcjonowania poprzez rozszerzenie zakresu działalności o realizację innowacyjnych projektów rozwojowych, jak również nawiązywanie ścisłej i długookresowej współpracy z odbiorcami energii i partnerami technologicznymi.

Aktualności

-

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2019 r. wraz z projektami uchwał

29.03.2019 r.

Czytaj całość -

GPPI skupi się na rozwoju w obszarze związanym z OZE

06.02.2019 r.

Czytaj całość -

Powołanie Członków Zarządu

10.12.2018 r.

Czytaj całość -

Rezygnacja Członka Zarządu

10.12.2018 r.

Czytaj całość -

Powołanie Członków Rady Nadzorczej GPPI S.A.

10.12.2018 r.

Czytaj całość -

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GPPI S.A. w dniu 10.12.2018 r.

10.12.2018 r.

Czytaj całość -

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

10.12.2018 r.

Czytaj całość -


NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł