GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Misja Spółki

-

Misją Spółki jest dostarczanie kompleksowych usług dla podmiotów publicznych, w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek ochrony zdrowia, w celu podnoszenia jakości świadczonych przez nie usług.

GPPI to GLOBAL PROVIDER PUBLIC INNOVATION (Globalny Dostawca Innowacji Publicznej)

Model biznesowy działania Spółki zakłada świadczenie szeregu usług z zakresu innowacji, optymalizacji i zarządzania wraz z finansowaniem procesów podnoszenia efektywności funkcjonowania m.in. JST i jednostek ochrony zdrowia.

Celem Spółki jest osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku unikatowych rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych dla podmiotów publicznych.

Aktualności

-

Powołanie Członków Zarządu

10.12.2018 r.

Czytaj całość -

Rezygnacja Członka Zarządu

10.12.2018 r.

Czytaj całość -

Powołanie Członków Rady Nadzorczej GPPI S.A.

10.12.2018 r.

Czytaj całość -

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GPPI S.A. w dniu 10.12.2018 r.

10.12.2018 r.

Czytaj całość -

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

10.12.2018 r.

Czytaj całość -

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

22.11.2018 r.

Czytaj całość -

Powołanie członków Rady Nadzorczej GPPI Spółka Akcyjna

19.11.2018 r.

Czytaj całość -

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPPI SA na dzień 10.12.2018 r. oraz informacja w sprawie zamierzonej zmiany statutu spółki.

13.11.2018 r.

Czytaj całość -

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał

30.05.2018 r.

Czytaj całość -

Raport okresowy za I kwartał 2018 r. GPPI Spółka Akcyjna

20.05.2018 r.

Czytaj całość -


NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł