GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax. 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

Relacje z inwestorami:
Krzysztof Mrowicki
tel. +48 61 665 78 00, tel.kom. +48 508 098 311
fax. 61 665 78 09
e-mail: kmrowicki@gppi.pl
NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł