GPPI S.A.

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 czerwca 2019 r. GPPI Spółka Akcyjna zmieniła nazwę na FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna. Zapraszamy na nową stronę internetową figene.pl
 

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Portfel inwestycyjny

GPPI S.A., jako spółka – matka, posiada portfel firm energetycznych mających status spółek specjalnego przeznaczenia (SPV) – spółek wytwórczych, w pełni przygotowanych do wejścia w fazę realizacji inwestycji wiatrowych:

Obecna szacowana moc potencjalna farm wiatrowych będących w posiadaniu powyższych spółek z portfela GPPI wyniesie 39.2 MW o rocznej produktywności 113 600 MWh.

Ponadto w portfelu znajduje się spółka CRE ENERGIA sp. z o.o. (spółka posiadająca koncesję na obrót energią elektryczną).

Celem nadrzędnym jest zbudowanie znaczącego wolumenu produkcyjnego z jednoczesnym zabezpieczeniem sprzedaży prądu i możliwością wzajemnego bilansowania.NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł