GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Optymalizacja działalności szpitali, w tym systemy lekowe dla szpitali

Podstawową ofertą w tym zakresie jest umożliwienie szpitalom optymalizacji części niemedycznej w celu obniżenia kosztów ich funkcjonowania oraz stworzenie możliwości generowania przychodów na realizacji serwisów dla obiektów będących jednostkami organizacyjnymi JST.

Ponadto oferta obejmuje budowę rozwiązań umożliwiających świadczenie serwisów jednostek organizacyjnych samorządów lokalnych oraz podmiotów komercyjnych w celu podniesienia swoich parametrów ekonomicznych.

Spółka jednocześnie zabezpiecza finansowanie procesów uruchomienia projektu, jak i fazy jego realizacji.

Działalność szpitalna staje się coraz bardziej skomplikowana, a w wielu obszarach coraz częściej bez wspomagania nowoczesną techniką i np. technologią informatyczną wręcz niemożliwa. Jednym z takich obszarów jest gospodarka lekowa. Większość szpitali w Polsce i na świecie nie posiada kompleksowych rozwiązań dotyczących gospodarowania lekami. Nieefektywne zarządzanie lekami jest problemem występującym na każdym poziomie systemu opieki zdrowotnej i przyczynia się nie tylko do marnotrawienia pieniędzy przeznaczanych na leki, ale także pociąga za sobą ryzyko zagrożenia zdrowia pacjentów. Właściwe gospodarowanie zasobem leków szpitalnych może przynieść wiele korzyści, m.in. zmniejszyć ilość zamawianych leków, skrócić czas pracy, który personel poświęca na czynności związane z uzupełnianiem leków, sprawdzaniem daty ważności itp., zmniejszyć marnotrawienie leków (pierwszy będzie użyty lek tracący ważność), zwiększyć kontrolę nad zapasami leków.

Oferta GPPI SA to unikalny polski system lekowy dla szpitali, w którego skład wchodzą:

Moduły apteczny i oddziałowe składają się z:NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł