GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Efektywność energetyczna

Przedmiotem oferty jest optymalizacja kosztów energetycznych obiektów użyteczności publicznej oraz samorządów wraz z inwestycjami w infrastrukturę produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. Założeniem podstawowym jest zapewnienie finansowania niezbędnych inwestycji przez partnera prywatnego partycypującego w korzyściach wynikających z uzyskanych faktycznie oszczędności.

Proponowana usługa jest pierwszą dostępną na rynku całościową ofertą bilansującą energetycznie obiekt lub zespół obiektów samorządowych jako jednorodną całość. Takie podejście do zagadnienia oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej, poparte niezbędnymi inwestycjami, daje możliwość optymalizacji kosztów oraz pełnego wykorzystania potencjałów obiektów.

Powyższe odbywa się poprzez:

Zakres oferty :NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł