GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


NASZE PROJEKTY

Grupa posiada portfel projektów farm wiatrowych o łącznej szacowanej produktywności przekraczającej 110.000MWh w skali roku.

Zlokalizowane są one zarówno w województwie dolnośląskim (Złotoryja), jak i w województwie wielkopolskim (powiat gnieźnieński, powiat złotowski oraz powiat jarociński).

Projekt Farmy Wiatrowej Złotoryja (18 MW)

Projekty rozproszone (21MW +)

Produktywność portfela projektów

Lokalizacja Moc Produktywność (1 rok)
1. Złotoryja, woj. dolnośląskie 18 MW 48.636 MWh
2. gm. Niechanowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie 6 MW (2x3 MW) 19.924 MWh
3. gm. Niechanowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie 6.8 MW (2x3.4MW) 19.924 MWh
4. gm. Kotlin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie 3.4 MW 9.564 MWh
5. gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie 3 MW 8.770 MWh
6. gm. Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie 2 MW 7.438 MWh
Razem 39.2 MW 113.600 MWh

Dodatkowe projekty

Poza projektami rozproszonymi ujętymi w powyższych zestawieniach o łącznej mocy 21,2 MW oraz projektem farmy wiatrowej Złotoryja o mocy 18 MW. Grupa dąży do przejęcia praw do kolejnych projektów, których uwzględnienia pozwoli na zabezpieczenie łącznie portfela projektów o mocy przekraczającej 500 MW. Pozwoli to na osiągnięcie efektu skali, co wiąże się z dalszą optymalizacją portfela, poprawą pozycji negocjacyjnej jak również większe możliwości kontraktacji bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł