GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


SMART

Mając na uwadze coraz częściej eksponowaną potrzebę podnoszenia jakości usług publicznych GPPI SA proponuje szereg rozwiązań systemowych i technologicznych w zakresie wdrażania projektów SMART. W ramach przygotowania projektów dla samorządów wytworzyliśmy własne niepowtarzalne podejście do problematyki SMART cechujące się traktowaniem takich projektów nie tylko w wymiarze technologicznym ale także organizacyjnym, społecznym i ekonomicznym. W naszym rozumieniu projekty tego typu powinny podnosić jakość usług publicznych oraz realizować zasadę „by żyło się lepiej” w pełnym możliwym do realizacji zakresie i w sposób nie wykluczający żadnych grup beneficjentów, tak ze względu na wiek, jak i przynależność do którejkolwiek grupy społecznej. Nasze podejście do problematyki SMART jest kompleksowe, nakierowane na realizację długoterminowej strategii a nie tylko krótkoterminowych celów. W ramach wytworzonych przez GPPI SA rozwiązań nie zamykamy się tylko na struktury samorządowe ale jesteśmy otwarci na rozwiązania realizowane w mniejszej substancji jak np. szpital czy wyższa uczelnia.

W związku z tym przygotowaliśmy rozwiązania systemowe w postaci projektów:

Jesteśmy gotowi na przygotowanie wdrożenia i sfinansowanie każdego projektu SMART, który przyniesie podniesienie jakości usług publicznych w miastach, gminach i szkołach wyższych.NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł