GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Profil Działalności

W sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski istotną rolę odgrywają samorządy lokalne, które mają coraz więcej zadań związanych z rozwojem lokalnych społeczności. Swoje funkcje wykonują nie tylko bezpośrednio ale także poprzez różnego typu jednostki organizacyjne.

Coraz częściej samorządy muszą sięgać po bardziej skomplikowane formy realizacji swoich zadań i funkcji napotykając przy tym różnego typu bariery, czy to natury ludzkiej, organizacyjnej, finansowej, czy też technicznej. W dobie ogromnego postępu technicznego zmuszone są zacząć korzystać z wyspecjalizowanych podmiotów i innowacyjnych rozwiązań.

Spółka dzięki tak własnemu, wieloletniemu doświadczeniu, jak i partnerów, z którymi wspólnie będzie działać na rynku samorządowym postanowiła wejść na rynek działalności JST i jednostek ochrony zdrowia.

Rynek ten wykazuje duże zapotrzebowanie na dostęp do środków finansowych i rozwiązań zewnętrznych przy realizacji zadań inwestycyjnych, zwłaszcza zabezpieczenia wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków unijnych, ale także optymalizacji procesów funkcjonowania zarządzania usługami w obiektach samorządowych i szpitalnych (poprzez poprawę funkcjonowania części technicznej i organizacyjnej oraz wprowadzenia zaawansowanych technologii informacyjnych i organizacyjnych zmierzających do obniżenia kosztów i poprawy jakości świadczonych usług).

Spółka oferuje JST oraz ich jednostkom, w tym zwłaszcza jednostkom ochrony zdrowia, dostęp do rynku unikatowych rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych.

Nowa strategia działania GPPI SA zakłada oferowanie klientom usług optymalizacji ich zasobów, finansowania tychże usług oraz zintegrowania korzyści finansowych płynących z takich optymalizacji z finansowaniem inwestycji przez klientów.

Oferta usług skierowana jest do samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ich jednostek, w tym zwłaszcza jednostek ochrony zdrowia, a także do wszelkich innych podmiotów publicznych, w tym np. uczelni wyższych.NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł