GPPI S.A.

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 czerwca 2019 r. GPPI Spółka Akcyjna zmieniła nazwę na FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna. Zapraszamy na nową stronę internetową figene.pl
 

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Historia Spółki

Spółka rozpoczęła swoją faktyczną działalność w 2006 roku, jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

W kwietniu 2007 r. Spółka podpisała umowę z Inwest Consulting S.A. o doradztwie w procedurze wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu oraz rozpoczęła procedurę przekształcenia formy prawnej.

W dniu 26 października 2007 r. uchwalono przekształcenie w spółkę akcyjną, zarejestrowane przez Sąd w dniu 15 listopada 2007 r.

W dniu 21 listopada 2007 r. WZA Spółki uchwaliło emisję akcji serii C przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej oraz podjęło decyzję o wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

18 stycznia 2008 r. spółka GPPI SA zadebiutowała na NewConnect.NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł