GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Władze i akcjonariat spółki

Władzami GPPI SA jest zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie. Prezesem Zarządu jest Krzysztof Nowak. Akcjonariuszami GPPI SA są: fundusz inwestycyjny oraz indywidualni inwestorzy.

Skład Rady Nadzorczej GPPI SA:NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł