GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał

30.05.2018 r.
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Raport okresowy za I kwartał 2018 r. GPPI Spółka Akcyjna

20.05.2018 r.

Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Raport roczny za 2017 r. GPPI Spółka Akcyjna

21.03.2018 r.

Zarząd GPPI SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. GPPI Spółka Akcyjna

14.11.2017 r.

Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Powołanie członka Rady Nadzorczej GPPI SA GPPI Spółka Akcyjna

14.11.2017 r.

Zarząd GPPI SA informuje, iż w dniu 14 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Nowak, działając na podstawie § 12 Statutu Spółki GPPI SA, powołał w skład Rady Nadzorczej GPPI SA Pana Krzysztofa Koszczyńskiego.
W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej GPPI SA przedstawia się następująco:

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej GPPI Spółka Akcyjna

13.11.2017 r.

Spółka GPPI S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2017 r. wpłynęła do siedziby Spółki pisemna rezygnacja Pani Lidii Matwijcio - Piosik z funkcji Członka Rady Nadzorczej GPPI S.A.
W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej GPPI S.A. przedstawia się następująco:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej GPPI SA nowej kadencji

04.08.2017 r.

Zarząd GPPI SA informuje, iż dnia 4 sierpnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPPI SA powołało Panów Bolesława Zająca, Roberta Primke i Rafała Adamczyka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zarząd GPPI SA informuje również, iż 4 czerwca 2017 r. akcjonariusz GPPI SA, Pan Krzysztof Nowak, powołał - na podstawie §12 ust.3 Statutu Spółki - w skład Rady Nadzorczej GPPI SA Panią Lidię Matwijcio-Piosik i Pana Piotra Orłowskiego. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej. Obecnie Rada Nadzorcza spółki składa się z pięciu członków:

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GPPI SA w dniu 04.08.2017 r.

04.08.2017 r.

Zarząd GPPI SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPPI SA, które po przerwie kontynuowało obrady dnia 4 sierpnia 2017 r.

Treść uchwał ZWZA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPPI SA na dzień 21.07.2017 r. oraz informacja w sprawie zamierzonej zmiany statutu spółki

22.06.2017 r.
Zarząd spółki GPPI SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 21.07.2017 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.W ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA zamieszczono brzmienie postanowień statutu spółki przed zmianami i po zamierzonych zmianach.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Wzór pełnomocnictwa

Projekty uchwal ZWZA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosówNewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł