GPPI S.A.

GPPI

GPPI S.A.
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań
tel. +48 61 665 78 00, fax +48 61 665 78 09
e-mail: gppi@gppi.pl

 


- 2008-06-20 GAZETA PRAWNA

- 2008-05-14 PULS BIZNESU

- 2008-05-14 PULS BIZNESU

- 2008-04-11 PARKIET

- 2008-04-11 PARKIET

- 2008-03-12 PULS BIZNESU

- 2008-03-08 PARKIET

- 2008-03-01 NASZ RYNEK KAPITAŁOWY

- 2008-02-22 GAZETA PRAWNA

- 2008-02-21 PARKIET

- 2008-02-21 PARKIET

- 2008-02-21 PARKIET

- 2008-02-21 PARKIET

- 2008-02-20 PULS BIZNESU

- 2008-01-21 PULS BIZNESU

- 2008-01-19 PARKIET

- 2008-01-19 DZIENNIK

- 2008-01-19 PARKIET

- 2008-01-18 PULS BIZNESU

- 2008-01-18 PARKIET

 NewConnectNIP 778-102-88-46, REGON 630520677
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000292586, Kapitał zakładowy: 4 715 392,80 zł